Fractal

In "Fractal" both music and images emanate from the same overriding structure. The intention is to coordinate the two different media without preserving in conventions. One of the problems with combining the two , if music and visuals are to have a common expression, is that visuals attract more attention. The music can then be said to be contained within the visuals. It is quite difficult to work on the media separately and then join them together again. The aim is a meaningful exchange between the two media.
In "Fractal" the contact surface lies between the media in merely structural terms. Some real associations between music and visuals are not intentional. But naturally there are points of contact in terms of ideas.
The source material for the visuals of "Fractal" are photos of streets and landscapes which have been processed on lithographic film in seven to eight different phases. Likewise, the music material graduates through several stages: corrosion, fragmentation into single elements and reformation. The overriding structure with its firm logic has been transformed in the same manner.

"Fractal" was commissioned by the National Bureau for Concerts in Sweden 1983.
Essential sound material: violin, viola, violoncello and double bass. Analogue signal generation and processing: Buchla synthesiser and Yamaha DX7.
Digital signal generation and processing: Digital PDP 15/40 Computer, IMPAC- software package; Digital VAX11//50 running CHANT program and various other custum built dsp programs.
"Fractal" received its first performance at the electronic music festival "Inventionen" in Berlin 1984.

RE
Fractal

Musik och bild i ”Fractal” utgår från en och samma övergripande struktur. Avsikten med detta har varit att finna olika sätt att koordinera de två skilda medierna utan att fastna i konventioner. Ett av problemen när man kombinerar musik och bild är att bilden ofta tycks absorbera intresset i högre grad än musiken om musiken säger ”samma sak” som bilden. Musiken kan då sägas vara en del av bildens ”innehåll” och någon kreativ spänning eller dialog mellan de olika utrycksmedelen uppstår inte. I ”Fractal” ligger kontaktytan mellan medierna på det rent strukturella planet och några egentliga associationer mellan musik och bild är inte avsiktliga. Idémässiga beröringspunkter mellan medierna existerar självfallet. Utgångspunkten för bilderna i ”Fractal” har varit konkret material - i detta fall porträtt-, gatu- och landskapsfotografier som bearbetats på grafisk film i sju - åtta steg. På samma sätt har det musikaliska materialet genomgått flera stadier av uppbyggnad, nedfrätning, fragmentisering och återuppbyggnad. Den övergripande formstrukturen med sin fasta logik har altererats på liknande sätt. Det musikaliska materialet vilket huvudsakligen kommer från violin, viola, cello och kontrabas har bearbetats i analog flerkanalsstudio med bl.a. Buchla-synthesizer. Elektroniska ljud från Yamaha DX7 ingår ävenledes. De digitala bearbetningarna av materialet har skett med Digital VAX-11/750 - dator med program skrivna i programmeringsspråket FORTRAN och med subtraktiv syntes i ”Chant” - ett program utvecklat vid IRCAM i Paris. I den digitala studion med en PDP15/40 som styrdator användes programmen IMPAC och POLLY. ”Fractal” är komponerat vid Elektronmusikstudion i Stockholm 1983 och uruppfördes under festivalen ”Inventionen” i Berlin våren 1984. ”Fractal” komponerades på beställning av Rikskonserter 1983.

RE

*