Faser - SkeendenFaser - Skeenden komponerades till största del i den studio vid Göteborgs Universitet som var menad att användas som elektronmusikstudio.

Möjligheterna att skapa ljud och elektronisk musik var klart begränsade men fungerade samtidigt som en utmaning i komponerandet.

Faser - Skeenden komponerades med analoga bandspelare och den fasförskjutning som uppstår då man avspelar exakt samma material från flera bandspelare, mixar dessa och samtidigt fördröjer än den ena än den andra något lite genom att bromsa farten med handen på tryckrullen. Efter en tids träning kunde man styra förloppet tämligen exakt.

Stycket visar också på min fascination av plötsliga förflyttningar i tid och rum - en invaggad trygghet som bryts och det oväntade - det helt oförutsägara sker. Vid denna period var jag också patafysiker vilket avsätter sina tydliga spår i detta stycke musik.

RE

*