Io - ett bildspel

Argus tusen ögon var satt att bevaka den sköna Io som rövats bort . . är egentligen inte bakgrunden till att Thomas Hellsing och jag satte oss att komponera det bildspel som kom att få namnet ”Io”. Jupiters måne som blev vittne till hur Europa förvandlades till en möjlig civilisationsbärare under den nykonstruerade solen som vi tidigare kallat Jupiter . .ur Arthur C. Clarkes uppföljare av ”2001” . . kan kanske tänkas vara en inspirationskälla eller snarare en referens till märkliga händelser. De händelser som utspelar sig i vår ”Io” är likaså märkliga - trots att bildmaterialet är hämtat från Jorden och från en mekanisk verkstad där man avsåg att ta fram unik forskningsutrustning, specialkonstruerade instrument som endast upphovsmannen skulle kunnat avslöjat syftet med. Det musikaliska materialet består av det som kom i min väg för stunden: distorderad gitarr, bearbetat brus, entrecote, brusreduceringsprogramsartefakter m.m. Io komponeradespå beställning av Svenska Rikskonserter och fick sitt uruppförande 1996 under Elektronmusikfestivalen i Stockholm.RE
*