Kronos

  • 5 röster; 1 Counter Tenor, 2 Tenorer, 2 Basar
  • elektroniska klanger
  • Duration: 13 min
  • Text: William Shakespeare, Bibeln, och Rig Veda

"Kronos" för 5 röster och elektroniska klanger komponerades på beställning av vokalensemblen "Purifive" med stöd av Svenska Rikskonserter och avslutades 2000.
Kompositionen bearbetar temat tid på olika sätt och de texter jag arbetat med belyser detta tema på skilda sätt.

Finns tid? Är det inte bara en konvention? Om tid finns, vad består den av? För en komponist utgör tiden den pannå, på vilken man arbetar med kompositionen. Kan tiden dröjas, accelereras eller rent av stoppas?

Vi tänker oss tiden som en linje mycket beroende på att vi mäter denna entitet med regelbundna upprepningar av händelser (tick-tack). Tiden kanske inte är linjär. Jag menar att tiden egentligen bör mätas med logaritmiska mått och att nutid och dåtid kanske inte är absoluta begrepp.
Kompositionens struktur bygger på dessa tankar om tid och tidens natur. För människan innebär tiden ett hot och ett fängelse. Shakespeares sonetter och andra diktverk avbildar mycket av detta lidande människan upplever under tidens ok.

Då "Purifive" är en ensemble som specialiserat sig på senmedeltida musik bygger stora delar av "Kronos" på Thomas Tallis musik (sent 1500-tal). Denna pre-Palestrina musik där dur och moll inte har samma signifikans som under senare tid har varit mycket befriande att studera och arbeta med. Tallis kompositioner har en obeveklighet i sin disposition av tiden, en obeveklighet jag försökt avbilda i mitt eget verk på och mitt eget sätt.

"Kronos" är avsett att framföras i kyrkorummet där klangerna kan leva ett längre liv och blanda sig bättre än i en konsertsal. Kyrkorummet är fascinerande också för att det skall ge intryck av storhet i relation till människans litenhet. Inför ett konsertframförande är det viktigt att simulera kyrkorummet så långt det är möjligt för att göra verket rättvisa.

Bandstämman är komponerad i egen studio och huvudsakligen med den svensktillverkade synthesizern ”Nord modular”. Programmeringsspråket "MAX" har varit ett oumbärligt hjälpmedel, så också programmet "Logic Audio Platinum".

Röstmaterial som bearbetats är leverat av medlemmar i "Purifive".

Rolf Enström
2000.04.10
Shakespeare: Sonnet #53

What is your substance, whereof are you made,
    That millions of strange shadows on you tend?

Since everyone hath, every one, one shade,
    And you, but one, can every shadow lend.

Describe Adonis, and the counterfeit
    Is poorly imitated after you;

On Helen's cheek all art of beauty set,
    And you in Grecian tires are painted new;

Speak of the spring and foison of the year,
    The one doth shadow of your beauty show,

The other as your bounty doth appear;
    And you in every blessed shape we know.

    In all external grace you have some part,
        But you like none, none you, for constant heart.


*