Luftskalle - Luftreflexär ett bildspel komponerat tillsammans med Thomas Hellsing 1987. Det musikaliska materialet utgörs av samplade elektroniska klanger som jag kunnat stämma i olika skalsystem ett 5 tonigt och ett 7 tonigt system. Dessa vävs ihop till en klanglig palett varmed jag ”målat” en musik som överensstämmer med bildmaterialet.

Luftreflex - skira klanger, genomskinliga till skillnad från Luftskalle där materialet utgörs av distorderade ljud som minner om Peter Brötzmanns saxofonimprovisationer från 70-talets början.

Bildmaterialet står här i tidslig kontrast med långa omotiverade pauser och plötsliga framryckningar i snabba sekvenser.RE
*