Brottstycke

Brottstycke är en ready-made och komponerad i ett tillstånd av "flow".
En uppkoppling i studion med alla kontroller som överhuvudtaget var möjliga att sätta upp. Med en Buchla synthesizer som centralenhet och en mängd spänningsstyrda bearbetningsenheter som slavar tog sig kompositionen fram av sig självt - jag styrde den med mild hand eftersom återkopplingskedjorna var mycket känsliga för förändring.
Värmen och luftens vibrationer - allt påverkade uppkopplingen. Allt spelades in på analogband som gick slag i slag. Det som hände, hände.

Ett brottstycke ur dennna komposition återfinns i "Slutförbannelser".