Spin

När jag komponerade ”Directions” 1979 planerade jag att komponera en cykel av kompositioner med gemensamt material. ”Spin” är sexton år senare det första stycket i denna cykel förutom ” Directions”.

Materialet består av datorgenererat material och Buchla genererat ( analogt ) material. I ” Spin ” har jag utvecklat detta material vidare med hjälp av datorbaserade digitala signalprocessingsmetoder ingående i ”GRM-Tools” och ”HyperPrism”. Lexicon PCM 80 har varit avgörande för att konstruera rum och spatiella effekter.

Medan ” Directions ” är ett strikt 2-kanaligt stycke ( inte stereo i vanlig mening ) som behandlar tidsriktningar hos olika typer av material och sammansättningen av dessa, är ”Spin” en komposition där skilda akustiska rumsförändringar spelar stor roll.

De formella aspekterna i dessa två stycken är väldigt olika men de kan trots detta spelas samtidigt - synkroniserade.

”Spin” är ett besök i de oorganiska varelsernas värld.

Rolf Enström