Rolf Enström curriculum vitae

Rolf Enström kan blicka tillbaka på en tjugoårsperiod som tonsättare. Verkförteckningen upptar ett tjugofemtal verk och omfattar ett antal mycket genomarbetade kompositioner av hög konstnärlig kvalitet. Flera av hans stycken har blivit ”klassiker” och uppskattade repertoarstycken såväl i Sverige som utomlands - exempelvis ”Directions” (1979 ), Slutförbannelser (1981 ), Tjidtjag och Tjidtjaggaise (1987 ) vilket erhöll ”Prix Italia” samma år, bildspelet ”Io” ( 1996 ) och nu senast ”Rama” (1998 ).

Rolf Enström är en tonsättare som hela tiden söker nya vägar och prövar nya uttryckssätt, något som ofta lett honom till att kombinera musiken med andra konstarter, framför allt bildkonsten och litteraturen. Bildspelen tillsammans med Thomas Hellsing bildar en genre för sig och är mycket uppskattade. Rolf Enström är en dramatisk tonsättare som gärna arbetar med starka kontraster; det häftiga utbrottet och pausen / tystnaden är viktiga element i hans musik. Ofta nog kan musiken vara brutal och våldsam, laddad med ett dramatiskt allvar, men ibland tycker man sig också finna den enströmska glimten i ögat insmugen någonstans i form av något oväntat litet ljud. Enström uppvisar också en väl utvecklad känsla för form i sina kompositioner.

*