In English

Tide


"Tide" för sopransaxofon och bandstämma skrevs under under våren 2002 och ingår som en del av mitt samarbete med Stockholms Saxofonkvartett. Detta samarbete är initerat av kvartetten och stöds av Konstnärsnämnden.

Rolf EnströmPå svenska

Tide


"Tide" for soprano saxophone and tape was composed early spring 2002 and is a part of my collaboration with the Stockholm Saxophone Quartet. This collaboration was initiated by the Quartet and is subsidiced by the Swedish Arts Council.

Rolf Enström