Up!


”Up!” Komponerades på beställning av Växjö elektronmusikfestival och uruppfördes den 8 oktober 1999 under festivalen. Beställningen gjordes med stöd av Svenska Riksonserter.

”Up!” ingår i cykeln ”Directions”, ”Spin”, ”Charm” och ”Strange” som alla är c:a 7 minuter långa och kan spelas samtidigt. Kompositionen avviker från de andra bl.a. genom att den inte har samma duration som dessa och genom att materialet är helt nyproducerat. ”Up!” saknar också de referenser de övriga kompositionerna har till varandra. ”

Up!” är ett stycke ”Absolut Musik” där de strukturella reglerna är helt musikaliskt betingade. Kompositionen är gjord ur ett fågelperspektiv ( konstruktionen har skett ”utanför tiden” ) och inte i fortspinningsteknik vilket varit metoden i andra kompositioner i cykeln. På detta sätt framkommer dialoger mellan de ljudande strukturerna som verkar associationsmässigt befriande.

Materialet är framtaget med ”Nordmodular” och är även hämtat från inspelningar av flygelklanger.


Rolf Enström

*